Ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця.

Ваучер на навчання видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам, а саме:

   Інформація для осіб віком старше 45 років

   Інформація для осіб, звільнених з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби)

   Інформація для осіб, які звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа осіб з інвалідністю

   Інформація для внутрішньо переміщених осіб

 

   Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер

 

   Перелік навчальних закладів, які мають право здійснювати діяльність у сфері вищої освіти та професійно-технічної освіти, для навчання в яких може бути виданий ваучер

 

Закон України «Про зайнятість населення» (стаття 1, стаття 30)

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2015 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 25.06.2015  № 661 «Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер»