Неформальне професійне навчання

Здавалося б, працівники з великим досвідом роботи та життєвим багажем – мрія кожного роботодавця. Проте, сьогодні людям без документу про освіту важко на рівних конкурувати на ринку праці.

Законом України «Про професійний розвиток працівників» в Україні визначено термін «неформальне професійне навчання працівників».

Неформальне професійне навчання – це набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання.

Всі особи, які працювали на підприємстві та оволоділи певними професійними навичками, але не мали при цьому документального підтвердження, мають змогу підтвердити свою компетенцію та отримати документ державного зразка.

Як показує досвід європейських країн, визнання результатів неформального професійного навчання має позитивний соціальний ефект як для працівників, які підвищують свій статус, так і для суспільства, для його макроекономічного розвитку.

Фінансування підтвердження результатів неформального професійного навчання здійснюється за рахунок коштів особи або роботодавця (у разі направлення ним особи).

Підтвердження результатів неформального професійного навчання здійснюють суб’єкти підтвердження – підприємства, установи, організації, які відповідають Вимогам, затвердженим наказом Мінсоцполітики та МОН від 16.12.2013 № 875/1776.

 

Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 16.03.2016 року №256 «Про затвердження Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» (зі змінами від 03.04.2018 № 466) визначено наступні суб’єкти підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за професією «Кухар» 3-6 розрядів:

  • Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»;
  • Державний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»;
  • Вище професійне училище № 33 м. Києва.

Вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету виключено із зазначеного Переліку.

Направлення на підтвердження кваліфікації особа може отримати у будь-якому центрі державної служби зайнятості.

Особі, яка підтвердила кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання.

У разі виявлення в особи під час проходження процедури підтвердження кваліфікації рівня професійних знань, умінь та навичок, достатніх для виконання окремих видів робіт за професією, суб’єкт підтвердження видає такій особі сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

Форма та порядок видачі свідоцтва/сертифікату встановлюються Мінсоцполітики за погодженням з Міністерством освіти і науки та спільними представницькими органами.

Запровадження процедури підтвердження кваліфікації працівників дасть змогу вирішити проблему визначення кваліфікації працівників, які мають належний практичний професійний досвід та надасть право громадянам отримати документ про професійно-технічну освіту за даною професією.

Перелік документів необхідних для підтвердження професійної кваліфікації:

  • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання (для іммігранта, іноземця або особи без громадянства, яка постійно проживає в Україні); посвідчення біженця (для біженця); посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або особи, якій надано тимчасовий захист в Україні (для таких осіб);
  • копії документа, що засвідчує факт трудових відносин (за наявності), та документа, що засвідчує наявність стажу роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня (за наявності вимог кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту до стажу роботи);
  • оригінал документа про освіту (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також відповідну довідку про його визнання;
  • одна фотокартка розміром 3х4 сантиметри;
  • медична довідка (лікарський консультаційний висновок) за формою № 086/о; особова медична книжка (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями у сфері торгівлі, громадського харчування, харчової та переробної промисловості); медична довідка про можливість виконання робіт за професією, пов’язаною з роботами з підвищеною небезпекою, та відповідні довідки, видані наркологом і психіатром (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями, пов’язаними з роботами з підвищеною небезпекою);
  • лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження результатів неформального професійного навчання (за наявності).

 

Довідково:

Наразі підтвердження результатів неформального навчання здійснюється лише за професією «Кухар». Суб’єктами розроблені кошториси витрат по кожному розряду, створено умови для проведення кваліфікаційного іспиту та кваліфікаційної пробної роботи.

Протягом січня-травня 2019 року 30 осіб отримали свідоцтва про присвоєння кваліфікації за професією «Кухар»:

-        в Рівненському ЦПТО ДСЗ – 10 осіб (з них всі особи підтвердили 3 - й розряд);

-        в Одеському ЦПТО ДСЗ – 13 осіб (з них 12 осіб отримали свідоцтво про підтвердження 3-го розряду та 1 особа – 4-го розряду);

-        в ВПУ № 33 м. Києва – 7 осіб (з них 4 особи отримали свідоцтво про підтвердження 3-го розряду, 2 особи – 5-го розряду та 1 особа – 6-го розряду).

Зазначений напрям набуває популярності. Окрім кандидатів з регіону, де знаходяться суб’єкти підтвердження, в звітному періоді підтвердили свою кваліфікацію з Одеської області – 9 осіб, Луганської – 5 осіб, Рівненської – 4 особи, Київської – 3 особи, Волинської, Львівської та Чернігівської – по 2 особи, Тернопільської, Черкаської областей та м. Києва – по 1 особі.

Загалом, за направленням служби зайнятості із серпня 2016 року підтвердили кваліфікацію 189 осіб, з них 167 осіб в ЦПТО ДСЗ, 22 особи в ВКУ КНТЕУ м. Києва (виключено з Переліку) та 9 осіб в ВПУ № 33 м. Києва.