Зведений перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання.

18.01.2021

Державна служба зайнятості надає зареєстрованим безробітних соціальну послугу з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

16.12.2020

За сприяння державної служби зайнятості громадяни з числа  зареєстрованих безробітних можуть за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти професійне навчання

01.02.2018

Державна служби зайнятості організовує професійне навчання зареєстрованих на  замовлення роботодавців.

12.02.2018

 

Зведений перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання.

 

 

 

 
16.12.2020

Активне впровадження інноваційних технологій у виробництво, спричиняє надзвичайно швидку втрату актуальності набутих знань. Зростають потреби в неперервності освіти, підвищуються вимоги до професійної мобільності кадрів.

20.05.2019

Однією з форм здобуття освіти є дистанційна форма здобуття освіти.

Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

14.12.2018

Під час навчання зареєстровані безробітні можуть отримати

01.02.2018

Законодавчі та нормативно правові акти

 

 

01.02.2018