оп

Відповідно до частини 1 статті 39 Закону України «Про зайнятість населення» (далі – Закон) діяльність суб'єктів господарювання - роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

На реалізацію статті 39 Закону постановою Кабінету Міністрів України  від 20.05.2013 № 359 (далі – Постанова) затверджений Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця.

Вказана постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законів України про видачу дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (пункт 2 Постанови).

Водночас, відповідно до статті 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI, із змінами, забороняється вимагати від суб’єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

Зважаючи на це, Верховною Радою України 05.09.2013 прийнятий за основу проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України про видачу дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця”.

Таким чином, отримання дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців можливе після внесення відповідних змін до закону України „Про перелік документів дозвільного характеру”.