Отримання виплати допомоги по безробіттю можливе за умови надання особі статусу зареєстрованого безробітного.

Допомога по безробіттю призначається в межах дворічного періоду, який починається з восьмого дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, під час дії воєнного стану з першого дня після дня надання статусу безробітного та закінчується відповідного місяця та числа другого року.

У разі повторної реєстрації безробітного в межах дворічного періоду йому виплачується допомога по безробіттю, що дорівнює залишку днів від загальної тривалості допомоги по безробіттю.

У разі якщо особою використано право на допомогу по безробіттю в межах дворічного періоду, на наступний дворічний період особа набуде право на допомогу по безробіттю за умови її повторної реєстрації як безробітної після працевлаштування та набуття страхового стажу.