Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, як загального так і протягом 12 місяців, які передують місяцю реєстрації особи як безробітної, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) отриманого особою перед звільненням.

Відповідно до частини першої статті 22 та частини першої статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – Закон) застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Державний реєстр), допомога по безробіттю призначається залежно від страхового стажу у відсотках до середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної  плати  (доходу,   грошового   забезпечення)   для   розрахунку виплат   за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) для таких категорій осіб: до 2 років – 50%; від 2 до 6 років – 55%; від 6 до 10 років – 60%; понад 10 років – 70% (мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 01.03.2020 становить 1800 гривень на місяць відповідно до постанови правління Фонду «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» від 31.01.2020 № 211, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20.02.2020 за № 197/34480).

Частиною другою статті 22 та частиною третьою статті 23 Закону  встановлено, що застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі, який відповідно до постанови правління Фонду «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину» від 08.04.2020 № 217, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2020 за № 344/34627, становить 1000 гривень на місяць.

Відповідно до частини п’ятої статті 23 Закону допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого Законом України «Про Державний бюджет України».

Наразі, під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України «Про Державний бюджет України» на 1 січня календарного року. Дана норма діє з моменту набрання чинності змін до законодавства про зайнятість – з 07.05.2022.