Пунктами 18 - 20  Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2023 за № 446 (далі - Порядок № 446), визначений перелік документів для проведення реєстрації як безробітних у службі зайнятості.

Відповідно до підпункту 1 пункту 23 Порядку № 446 відсутність на дату прийняття рішення про надання статусу безробітного документів, визначених пунктами 18-19 Порядку № 446, є підставою для відмови у наданні статусу безробітного.

Особа, якій не може бути надано статус безробітного, має право на облік в службі зайнятості та отримання  інформації про соціальні послуги, що надаються центром зайнятості.

Під час воєнного стану у разі відсутності у внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних, центр зайнятості отримує відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у:

Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

реєстрі страхувальників та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

єдиній інформаційній системі МВС;

Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 р. або річній звітності за 2021 рік.

Водночас, внутрішньо переміщені особи, а також особи, які під час воєнного стану перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, мають задеклароване/зареєстроване місце проживання або останнє місце роботи (останній вид зайнятості) на зазначених територіях, які не мали можливості припинити трудовий договір відповідно до пункту 1 частини першої статті 36, статей 3839 Кодексу законів про працю України, для  отримання статусу безробітного подають до центру зайнятості заяву про припинення трудового договору на підставі пункту 1 частини першої статті 36 або статей 3839 Кодексу законів про працю України на ім’я роботодавця.  Положення цього абзацу не поширюються на припинення трудових договорів із керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також особами, які обіймають виборні посади.