16.09.2020 | 12:31

Кожну третю середу вересня у світі відзначається День HR-менеджера (від англ. Human Resources – людські ресурси). Державна служба зайнятості хоче привітати представників цього фаху і, зокрема, наших колег. Адже до повноважень ДСЗ, серед іншого, віднесено рекрутинг персоналу. HR – це мистецтво мотивації, двигун команди, допомога керівнику й інструмент вдосконалення. Наших читачів ми хочемо поінформувати про найважливіші аспекти роботи представників цієї професії.

Які функції виконує HR-департамент? У сучасному світі функції HR-департаментів приватних і державних установ зближуються. Ці структурні одиниці вирішують комплекс завдань і стратегічного, і повсякденного плану. Саме завдяки роботі фахівців цього профілю трудовий колектив зростає у своїй кваліфікації та забезпечує безперебійне функціонування команди. Саме від цього підрозділу залежить прийняття на роботу й звільнення, а також просування по службі. У всіх сучасних компаніях на цей департамент покладаються завдання із забезпечення сприятливого клімату на робочому місці й недопущення дискримінації. Безспірною є роль HR-ів у виробленні й популяризації корпоративних цінностей. Завдяки HR-ам досягається мета тимбілдингу – побудови команди й зміцнення внутрішніх зв’язків. Окрема функція – комунікативна,  яка полягає в донесенні інформації від співробітників до вищого менеджменту.

Яку користь роботодавцям приносить HR-департамент? Передусім, роботодавець має очікування щодо раціонального використання талантів, робочого часу працівників. Фахівці по роботі з персоналу можуть завчасно виявити недоліки, які перешкоджають колективу працювати на повну потужність, запровадити належну систему стимулювання й порадити залучити кращих кадрів. Від належно організованої роботи HR-спеціалістів залежить ефективність компанії. Також HR-и докладають зусиль для запобігання конфліктам у колективах, сприяючи порозумінню профспілок і роботодавця.

Якими знаннями має володіти HR? З моральної точки зору люди не є ресурсом; ця складова бізнес-успіху потребує дуже специфічного ставлення. Передусім, фахівець з персоналу повинен володіти знаннями психології, економіки, менеджменту та трудового законодавства. Поєднання цих пріоритетів є не завжди легким завданням. Іноді рішення, що виглядають ефективними з точки зору економіки, не відповідають трудовому законодавству . Іноді сконфігурована команда спеціалістів не може працювати через відмінності в особистих якостях. Особливим викликом для ейчарів став карантин, який змусив впроваджувати гнучкі підходи до організації праці (перехід на дистанційну працю, гнучкий режим робочого часу тощо).